Inställt

INSTÄLLT!

Bymella tar paus 2020

Covid-19 gör det svårt att planera för
sommaren. I dagsläget (månadsskiftet april-maj) är folksamlingar
fortfarande förbjudna, läget är osäkert och ingen vet hur pandemiläget
kommer att vara två månader framåt i tiden. Bymella kräver mycket
planering av många inblandade. Utomhertens bygdeförening har därför
beslutat att låta Bymella ta en paus 2020.

Läs mer INSTÄLLT!